Privacy policy

Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen enkele informatie zonder toestemming doorgegeven worden aan derden.

Dutch Retail Box treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen.

De geregistreerde accountgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezending van de bestelling, het correct afhandelen van het betalingsverkeer, voor het toezenden van email en/of post gerelateerd aan de bestelling en voor het toezenden van nieuwsbrieven indien de klant zich hiervoor heeft aangemeld. Wanneer de klant zijn/haar geboortedatum heeft geregistreerd op de website(s) van Dutch Retail Box (niet verplicht) kan de klant hieraan gerelateerde berichten of aanbiedingen ontvangen.

De klant kan te allen tijde zijn/haar geregistreerde accountgegevens inzien op de website(s) van Dutch Retail Box en kan deze gegevens corrigeren.

Geregistreerde klanten kunnen hun gegevens laten verwijderen door een mail te sturen naar info@theboxofholland.com, met als onderwerp “verzoek om verwijderen accountgegevens”.